Tilskud til modernisering af slagtesvinestald

Fra d. 15. maj 2016 kan du søge tilskud til renovering eller nybygning af slagtesvinestalde.
Der gives op til 20 % tilskud og formålet er at støtte renovering og nybyggeri af stalde.

Herunder er et udpluk af, hvilke af vore løsninger, du kan søge tilskud til i din stald:

•  Male-/blandeanlæg

•  Gylleseparator

•  Fasefodring/to-strenget foderanlæg

•  Crimpning af korn og majs

•  Silo- og opbevaringsanlæg

•  Automatisk grovfoderanlæg

•  Automatisk halmstrøanlæg

•  3 i 1 foderautomater / volumendoserer

•  Inventar fra Farm Choice

•  Gylleforsuring og lugtreduktion

•  Linespil og gyllepumper

•  Overbrusning og iblødsætning

Kontakt os

Kontakt salgskonsulent Orla Nielsen på telefon 29 16 56 73 for en snak om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig.
Vi samarbejder med et af de førende rådgivningsfirmaer indenfor investeringsstøtte, som kan lave ansøgningsarbejdet for dig og koordinerer med os omkring strategien for ansøgning og nødvendige priser og overslag på renovering af din stald.