Tilskud til miljøteknologier

1. juli åbnede NaturErhvervstyrelsen for ansøgninger til investeringer i ‘Miljøteknologi 2016 – kvæg, svin og gartnerier’. Ansøgningsperioden løber frem til 1. september 2016

flag_yellow_low

Under denne ordning, kan du søge om tilskud til reduktion af ammoniak og energi i kvæg- og svinestalde og reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerier. Formålet med ordningen er, gennem tilskud til investeringer i nye teknologier, at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Tilskuddet under ordningen er 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

images (8)

Kontakt os

Kontakt salgskonsulent Brian Frederiksen på telefon 24 96 40 94 for en snak om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig.

Vi samarbejder med et af de førende rådgivningsfirmaer indenfor investeringsstøtte, som kan lave ansøgningsarbejdet for dig og koordinerer med os omkring strategien for ansøgning og nødvendige priser og overslag på investeringen i din stald.

Læs mere om tilskuddet på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside, her.