Kompostering af fiberstrøelse

Hvorfor kompostere fiber?

Den optimale procestemperatur i komposteringsanlægget ligger på
60-70 grader. Fiberen varmebehandles i 24-48 timer inde i tromlen.
Varmen til behandlingen genereres under processen og derfor er ekstern varmetilførsel ikke nødvendig.
Ved behandlingen uskadeliggøres bakterier, der forårsager sygdomme i besætningen.

Ved kompostering af fiber sparer du omkostninger til strøelse ved at genanvende
det materiale, der allerede findes i stalden.

Fordele

– Lavt energiforbrug
– Højt tørstofindhold i fiberen (over 50 %)
– Komfortable sengepladser
– Minimal mastitisrisiko
– Færreklovproblemer
– Støvfri strøelse
– Billig strøelse i forhold til fx savsmuld

Polres_Twin BC50_s_1

Komposteringsanlægget består af en skruepresse, som separerer gyllen direkte fra stalden og lader fiber-delen falde ned i den tromle, hvori varmebehandlingen sker. Varmebehandlingen sker, når fiberen køres rundt i anlæggets tromle og der derved opstartes en komposterings-/gæringsproces, som nedbryder skadelige bakterier.

Anlægget styres via en PLC kontrolenhed med brugervenlig touch skærm med mulighed for kontrol og styring fra smartphone eller tablet. Mulighed for trådløs opkobling og fjernkontrol. Der er indbygget data logning i maskinen til dokumentation af varmebehandlingen.

Fiber

JHminiStrø FIBER

Komposteringsanlægget kan med fordel kombineres med en automatisk strømaskine til fiberstrøelse for et all-round system til stalden. JHminiStrø FIBER er udviklet til uddelingaf frisksepareret fiberfraktion i sengebåse i kvægstalde. JHminiStrø FIBER strør automatisk op til 8 gange i døgnet. Fiberen strøs således jævnligt i et tyndt lag, som sikrer, at der altid er frisk strøelse i sengebåsene.

 

 

 

Skrueseparator

Filterseparering

Kompostering