Streckel & Schrader afskaller

Streckel & Schrader gårdafskalningsanlæg
Invester i eget afskalningsanlæg til fjernelse af skaller fra speltkorn, hestebønner og havre. Flere undersøgelser har vist at for både konsum og foder skal havre, quinoa, spelt mv. afskalles før disse afgrøder kan bruges som foder eller sælges.

logo_streckel-schrader
Streckel & Schrader gårdafskalningsanlæg bruger centrifugalkraft til at afskalle korn og bønner. Med maskinen er det muligt at afskalle helt op til 85 % af det tilførte korn. Afskallet havre og bønner er fremragende foder til bl.a. økologiske høns, svin og malkekvæg. Tilmed er der penge at spare ved at bruge havre som foder. Foderværdien i afskallet havre er bedre end hvedes og man vil derfor kunne skære ned på andre foderstoffer ved udelukkende at bruge afskallet havre som foder.

3xhavreøko

Produktbeskrivelse
Kornet løber gennem indløbet ind i maskinen og falder ned på det roterende kastehjul. På grund af centrifugalkraften kastes produktet ud af kastehjulet og mod stødringen. Når den rammer
ringen åbner skallen sig og kernen falder ud. Korn og skallen falder ned i udløbstrakten og føres til videre forarbejdning. De ideelle parametre for denne proces er stærkt påvirket af udgangsvaren. En afskalningsgrad på 85% er et ønskelig resultat.

  • Hurtig tilbagebetalingstid
  • Nem at installere i eksisterende mølle/blandeanlæg
  • Mulighed for høj selvforsyninggrad af foder

Havreafskallerlæælkj

asdfghjklkjhg

Hjemmeside
Brochure