JH Agro opnår strategisk vigtigt salg i UK

  • Et marked med enormt potentiale for virksomheden

 

Landbrugssektoren i UK står overfor store udfordringer i forbindelse med det snart kommende Brexit. Der er et politisk og branchemæssigt mål om, at fødevareproduktion skal øges markant, men samtidig er der en bevidsthed om, at det kræver store investeringer i effektiviseringer og miljøforbedringer. Det er på denne bane, at JH Agro i flere år har kæmpet for at positionere virksomhedens produktløsning indenfor gylleforsuring, JH Forsuring NH4+. Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at JH Agro i denne uge har underskrevet kontakt på levering af et gylleforsuringsanlæg til én af de absolut største landbrugsbedrifter i UK, og det er en kontrakt med option på flere ordrer i nær fremtid. Anlægget skal leveres i løbet af sommeren, så der bliver travlt på virksomheden i de kommende måneder.

Dette er et meget vigtigt gennembrud for vores virksomhed, da det samtidig betyder, at JH Forsuring NH4+ er optaget som ”best available technology” (BAT) i UK. Landmændene og myndighederne har set, at vi med vores produktløsning leverer merværdi og miljøværdi. Landmændene får mulighed for at udvide deres produktion ved implementering af vores gylleforsuringsanlæg, og de får mulighed for at øge udbyttet på markerne, da kvælstofværdien er højere i den forsurede gylle. Samtidig kan landmanden reducere ammoniakudledningen med op til 64 %, og netop dette område har enorm stor bevågenhed i UK. Vi har sågar været indbudt af de lokale myndigheder for at præsentere og dokumentere vores teknologi, da der indenfor landbrugssektoren i UK har været relativ begrænset viden på dette område.

Der er ingen tvivl om, at etableringen og den efterfølgende drift af dette anlæg vil nyde stor opmærksomhed blandt landmænd og myndigheder i UK. Vi har afgivet tilbud på rigtig mange gylleforsuringsanlæg i UK og Irland, og mange af disse tilbud er baseret på lokale tilskudsordninger, hvor myndighederne understøtter investeringer i øget produktion og miljøforbedringer. Indenfor rammerne af dette har en anden landmand netop fået godkendt sin planlagte ombygning og udvidelse, og dette indbefatter også et JH Forsuring NH4+ anlæg fra JH Agro. Vi håber og tror derfor på, at der vil komme flere ordrer på vores løsninger indenfor kort tid.

For nærmere information: Kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com