Gylleforsuring

Gylleforsuring er fremtiden, hvis man vil udvide bedriften uden at belaste naturen i takt med udvidelsen. Udover en række miljømæssige fordele er gylleforsuring en løsning, der tillader udvidelser – også tæt på følsom natur. Samtidig giver gylleforsuringen et bedre indeklima i staldene og stigning i udbytte fra afgrøder

Gyllen tilsættes svovl. Processen sikrer at surhedsgraden sænkes fra 7-8 pH ned til ca. 5,5 pH, hvilket reducerer udledningen af ammoniak med op til 50-70%.

gylleforsuring

Gylleforsuring giver klart bedre indeklima i staldene. Der lugter mindre og luften føles mere ren. Med gylleforsuring får man desuden en større udnyttelse af gyllen, når den bringes i marken. Der kan opnås forbedret udbytte på op 10-15%, da afgrøderne bedre kan optage den behandlede gylle.

Ved etablering af et forsuringsanlæg bortfalder desuden lovkravet om fast overdækning af gyllebeholdere (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20) ligesom udbringning af husdyrgødning på arealer, hvor der er krav om nedfældning, kan ske ved anden udbringningsteknik, såfremt husdyrgødningen behandles med en teknologi opført på Miljøstyrelsens Teknologiliste. (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk.) (JH Forsuringsanlæg er optaget på Teknologilisten.)

Vi har udviklet flere typer forsuringsanlæg – til kvæggylle, svinegylle og minkgylle. Du kan læse mere om vores forsuringsanlæg her:

Staldforsuring

Lugtreduktion

Tankforsuring

 

Diverse artikler om gylleforsuring

Den sure gylle kan give god biogas