JH Staldservice A/S får SmellFighter optaget på Teknologilisten

 

PRESSEMEDDELELSE

JH Staldservice A/S får SmellFighter optaget på Teknologilisten

Hos JH Staldservice har vi igennem flere år investeret store summer og mange ressourcer i videreudviklingen af vores teknologi og produktprogram til gylleforsuring. Vores overordnede målsætning er, at vi skal kunne levere gylleforsuringsanlæg til produktion af alle husdyr, om det er konventionelt eller økologisk, og hvor gyllen kan anvendes på alle marker og i alle biogasanlæg.

Derfor er det en stor glæde at kunne offentliggøre, at vores SmellFighter teknologi til svinestalde nu er optaget på Teknologilisten hos MST, og dermed kan indregnes i miljøansøgninger med en lugtreduktion på 51 %. Det er en utrolig vigtig milepæl, som nu er realiseret efter et godt samarbejde med SEGES, som har forestået testen af vores SmellFighter anlæg.

SmellFighter er en mekanisk overbygning på det velkendte JH/Infarm gylleforsuringsanlæg, og kan eftermonteres af JH Staldservice på alle eksisterende JH og Infarm gylleforsuringsanlæg. Det kræver ikke bygningsændringer, og SmellFighter kører automatisk sammen med det eksisterende gylleforsuringsanlæg.

Den opnåede lugtreduktion på 51 % er en total reduktion fra hele staldanlægget, hvilket bidrager til et markant bedre indeklima og arbejdsmiljø. Derudover giver SmellFighter en lang række fordele i driften. Man har større mulighed for at anvende halm i eksisterende stalde, da det løbende bliver fjernet, og dermed ikke giver problemer med flydelag i gyllekummerne. Væskedelen fra SmellFighter, hvor tørstofdelen er frasepareret, kan hurtigere pumpes tilbage i stalden. Fiberdelen kan anvendes målrettet til jordforbedring på udvalgte arealer, og fiberdelen fra separationen er velegnet til biogasanlæg. Tørstofdelen i fiberen har et højt fosforindhold, og væskedelen kan udbringes med op til 170 kg N/ha.

Helt overordnet bidrager vores gylleforsuringsanlæg og SmellFighter til, at landmanden kan opnå den højest mulige produktionstilladelse, samtidig med at udledningen af ammoniak, metangas, lattergas og svovlbrinte reduceres. Det bidrager dermed til målsætningen i Danmark og EU om at reducere udledningen af ammoniak og klimagasser.

Lars Rahbæk

Adm. Direktør

For nærmere information om SmellFighter kontakt: Kurt West – 30 63 58 57 eller Ken Hyldgård – 20 35 18 71