2 stærke servicekoncepter fra JH Staldservice

PRESSEMEDDELELSE

 

2 stærke servicekoncepter fra JH Staldservice

Hos JH Staldservice implementerer vi nu en markant styrkelse af vores kundeservice og driftsopfølgning på virksomhedens to produktløsninger – JH Forsuring og JH MiniStrø. JH Staldservice har igennem årene installeret en lang række af disse anlæg hos landmænd i Danmark, og der har også hidtil været tilbud til kunderne om servicering af anlæggene. Vi har dog konkluderet, at vores kundeservice og driftsopfølgning ikke har været struktureret hensigtsmæssig for hverken kunderne, eller for virksomheden.

Det tager vi nu konsekvensen af, og lancerer derfor to stærke serviceløsninger, som vil være til langt større gavn og værdi for alle parter. Vores overordnede målsætning med begge servicekoncepter er, at kunderne skal opnå en højere driftssikkerhed, højere uptime, højere effektivitet/værdi af investeringen, og ikke mindst en længere levetid på anlægget. Det er i sin enkelhed et spørgsmål om, at JH Staldservice sammen med kunderne agerer i stedet for at reagere. Vi skal i fællesskab prioritere vedligehold og reducere tid og penge på reparationer.

 

JH Forsuring serviceaftale

På gylleforsuringsanlæg er der et specifikt krav om, at landmændene skal gennemføre og dokumentere driftskontrol og vedligehold på anlæggene, og det har vi hidtil håndteret i form af serviceaftaler mellem JH Staldservice og landmændene. Vi må dog blankt erkende, at vores gennemførelse af service og vedligehold indenfor disse aftaler, har været mangelfuld og ustruktureret, primært fordi der ikke har været dedikerede ressourcer til opgaven.

Vi har derfor fra januar måned udnævnt Thorstein F. Hansen til servicetekniker med ansvar for service og vedligehold på samtlige gylleforsuringsanlæg i Danmark. Thorstein er relativ ny hos JH Staldservice, men han har allerede opbygget et bredt og detaljeret kendskab til teknologien, anlæggene og driften af dem. Derudover har Thorstein et solidt indblik i IT, og er derfor også dybt involveret i vores løbende udvikling af eksisterende og nye styringsløsninger til gylleforsuringsanlæggene.

Vi har opdateret vores tjeklister for de løbende serviceeftersyn, og Thorstein er allerede godt i gang med at gennemføre servicebesøg hos vores kunder, og med stor succes. Der er ingen tvivl om, at dette tiltag vil skabe den værdi for kunderne, som vi har håbet på, og det skaber også stor værdi for JH Staldservice. Vi får et endnu bedre og mere detaljeret kendskab til anlæggene i forskellige driftssituationer, og de udfordringer som landmændene møder undervejs. Alle disse input kan vi bruge til at forbedre og udvikle vores serviceaftaler og tjeklister, men vi kan også i høj grad anvende den store viden i vores løbende optimering og udvikling af den grundlæggende teknologi i gylleforsuring.

 

JH MiniStrø serviceaftale

Med vores JH MiniStrø løsninger har virksomheden haft stor succes i de seneste år, og der er installeret over 200 anlæg i Danmark. Disse strøanlæg er ofte skræddersyet til landmændenes specifikke forhold, både i eksisterende og nybyggede stalde. Vi har hidtil gennemført service og reparationer efter behov, og det er i sagens natur først når der sker et driftsstop eller nedbrud på anlægget. Det giver frustrationer hos landmanden, og omkostningerne på reparationerne er ofte forholdsvis store.

Derfor tilbyder vi nu vores kunder at tegne en serviceaftale, hvor vi to gange årligt gennemgår og servicerer anlægget efter nogle fastlagte tjeklister. Disse tjeklister indeholder både basalt eftersyn og vedligehold, men også en skemalagt udskiftning af specifikke komponenter i anlægget. Kunden betaler ikke noget for selve serviceaftalen, men udelukkende for kørsel og den tid der bruges på serviceeftersynet, samt naturligvis de komponenter der udskiftes. Derudover har vi udnævnt Jeppe Jensen til servicetekniker med ansvar for disse nye serviceaftaler. Jeppe har en solid erfaring med JH MiniStrø anlæg, og har igennem en årrække medvirket ved både installation og service på flere anlæg i Danmark.

Vi er overbeviste om, at vores kunder på den lange bane vil spare meget tid og omkostninger via disse serviceaftaler, og de vil helt sikkert medvirke til, at der sker færre og omkostningstunge nedbrud. For JH Staldservice vil dette set-up skabe akkurat den samme værdi, som ved serviceaftalerne på JH Forsuring – optimeringer, effektiviseringer og ikke mindst værdifulde input til udvikling af eksisterende og nye anlægsløsninger.

 

Ny Udviklings- og Produktionsafdeling

JH Forsuring og JH MiniStrø er med afstand de to største produktgrupper hos JH Staldservice, og det er også indenfor disse produktgrupper, vi ser det største vækstpotentiale for virksomheden i de kommende år, både i og udenfor Danmark. Derfor har vi organisatorisk samlet udvikling, produktion og support i én og samme afdeling, som fremover ledes af Udviklings- og Produktionschef Lars Forbech. Lars har rigtig mange års praktisk erfaring med begge produktgrupper, og han har været dybt involveret i udvikling, projektledelse og installation/service på mange anlæg. Han har et indgående kendskab til markedet og kunderne, og han ved hvilke krav kunderne stiller til effektivitet, driftssikkerhed og ikke mindst værdiskabelse. Thorstein og Jeppe indgår i den nyetablerede Udviklings- og Produktionsafdeling, og de refererer begge direkte til Lars Forbech. Sidst og ikke mindst er vores Salgs- og Udviklingsdirektør Ken Hyldgård dybt involveret i udviklingsarbejdet, hvor han deltager i et par store udviklingsprojekter på forsuringsløsninger, som indenfor få år vil skabe endnu højere værdi og fleksibilitet for vores kunder.

 

For flere informationer kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, mobil 40 13 22 64, mail lr@jhstaldservice.dk