Tilbud på ind transpor t i juni måne

Læs mere!

Ministerbesøg hos JH Agro Holstebro 

Mandag den 29. april havde JH Agro A/S besøg af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. Besøget foregik henover en middag, hvor der var rig mulighed for at drøfte eksisterende og kommende miljø- og klimateknologier indenfor landbruget, herunder JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter fra JH Agro. De indledende resultater fra forsøgene med JH Bioforsuring NH4+ blev ligeledes præsenteret for ministeren.

Fra JH Agros side var oplægget til besøget, at landmændene ikke alene kan løfte investeringen i at reducere udledningen af CO2, ammoniak og drivhusgasser som metangas og lattergas. Til gengæld råder danske virksomheder, og herunder JH Agro, allerede over en stribe teknologier, som kan bidrage til markante forbedringer på miljø- og klimaområdet, og som nation og erhverv kan vi foretage en forholdsvis begrænset investering i at realisere en reduktion i CO2 udledningen på hundredtusindvis tons, men under en afgørende forudsætning om, at vi løfter i flok, og at landmændene opnår en fair pris for deres klimavenlige produkter.

Ministeren understregede vigtigheden af, at JH Agro og andre leverandører får lavet en grundig beregning af den krævede investering pr. tons reduceret CO2 udledning. På tværs af Folketinget er der et klart mål om at reducere miljø- og klimapåvirkningen, men det er også vigtigt at investeringerne foretages der, hvor det har størst effekt. Ministeren sluttede af med at kvittere for den store indsats og de store investeringer, som JH Agro og andre leverandører har foretaget i teknologier, der giver pay-back for både landmanden og klimaet, og det er ministerens ønske at denne indsats fortsættes og intensiveres i de kommende år. Det vil gavne landmanden, erhvervet og hele landet.

På billedet fra venstre: Lars Forbech – Produktchef JH Agro, Kurt West – Salgskonsulent JH Agro, Lars Rahbæk – Adm. Direktør JH Agro samt Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Ny Kvalitetschef hos JH Agro A/S

For at styrke vores organisation yderligere har vi pr 1. maj ansat Mette Klit som Kvalitetschef.

Mette skal primært arbejde for at sikre høj kundetilfredshed, høj leveringssikkerhed samt konkurrencedygtige priser.
Samtidig skal hun arbejde for fortsat at sikre den kvalitet, som gennem årtier har kendetegnet JH Agros produkter.
Mettes allerførste opgave bliver dog at få sat fuld fokus på opdateringen af dokumentationen på vore produkter, herunder vores brugermanualer, monteringsvejledninger og CE-mærkninger.

Mette kommer fra en stilling som produktionsleder hos Superfos, men har tidligere arbejdet med indførelse af kvalitetsledelsessystemer og er uddannet indenfor kvalitetsledelse, LEAN samt ISO 9001-14001.

Med ansættelsen forventer vi, at kunne konsolidere vores position på markedet yderligere, som en konkurrencedygtig og pålidelig samarbejdspartner for landmanden.

JH Agro og SteelXperts underskriver stor rammeaftale

JH Agro oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel efter gylleforsuringsanlæg fra kunder i UK. Fra juli til november har virksomheden således landet 14 store ordrer.

Læs mere!

Stærke tilbud fra JH Agro

Du har nu muligheden for at købe en stribe produkter fra JH Agro til stærkt nedsatte priser. Rabatter på op til 50 %!

  

Læs mere!

Så er vi klar til Agromek

Så er vi klar til Agromek, og du kan høre mere om…Læs mere

Ken Hyldgård stopper hos JH Agro!

Salgs- og Udviklingschef Ken Hyldgård har valgt at opsige sin stilling hos JH Agro, og i stedet forfølge nye karrieremæssige udfordringer.

Læs mere

The biggest contract in the history of our company!

JH Agro A/S and Elsham Linc Ltd., UK has just signed contracts for 10 JH Acidification NH4+ systems.
The 10 systems are scheduled for delivery from the start of 2019 and 2 years ahead.

Read more

JH Agro og Uni-El underskriver langsigtet samarbejdsaftale

Uni-El i Rimmerhus ved Videbæk og JH Agro har samarbejdet igennem en længere årrække, og fredag den 2. november blev dette samarbejde formaliseret i en langsigtet strategisk samarbejdsaftale.

Læs mere

Besøg JH Agro på Agromek – og vind et rejsegavekort på 10.000 kr fra Holstebro RejseCenter.

Den 27.-30. november 2018 kan du besøge JH Agro på Agromek i Herning. Du finder os i Hal K på stand 8120/8130.
I år har JH Agro sat fuld fokus på de 2 største produkter i virksomheden….

Læs mere

4 på stribe i UK

I sidste uge landede vi vores 4. ordre på gylleforsuringsanlæg i UK. De 4 ordrer fordeler sig ligeligt på 2 kunder, og hos begge kunder er der et realistisk potentiale for flere ordrer inden længe.

Læs mere

Vores direktør er fyldt 50 år…

…derfor giver han 50 % rabat på en stribe produkter

I midten af august rundede vores direktør 50 år, og det markerer vi nu med en stribe produkter, hvor vi har reduceret prisen med 50 %.

Se de skarpe tilbud her

Flot omtale af JH Forsuring NH4+ på TV2 Øst

Tirsdag aftes var der et længere indslag om indvielsen af FM Pork A/S på TV2 Øst.
FM Pork A/S består af 4 svinestalde, som samlet set skal producere 120.000 slagtesvin om året.

Læs mere

Stort potentiale i bioforsuret kvæggylle

  • Markant højere gasværdi
  • 50 % ammoniak reduktion
  • Gyllen kan anvendes i biogasanlæg
  • Økologiske og konventionelle kvægbrug

Åben Stald i Rødekro Onsdag d. 26/9 kl. 10-15 Læse mere her

JH Agro har igennem længere tid deltaget i et meget spændende projekt med titlen ”Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle”. Dette projekt har opnået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018

Allerede nu ser det dog ud til, at der kan komme nogle meget spændende resultater ud af projektet, og derfor inviterer projektdeltagerne til Åben Stald hos forsøgsværterne Peter og Jacob Petersen i Rødekro. Her vil du kunne høre meget mere om projektet, og de mange spændende potentialer, der fremover kan være i bioforsuret kvæggylle. Se mere i vedlagte Indbydelse til Åben Stald

Læse mere

JH Agro deltager på Agromek

Tirsdag den 27. til fredag den 30. november deltager JH Agro på Agromek – Nordeuropas største landbrugsmesse.

Læs mere

Åben Stald hos Lone & Lars Lunding

Torsdag den 9. august kl. 10-16 er der Åben Stald hos Lone og Lars Lunding på Nørreåvej 5, 7451 Sunds.
De har gennemført nybygning af 2 hønsehuse til i alt 36.000 æglæggere, inklusiv sammenbygninger, pakkeri, kølerum, foderlade og velfærdslokaler.
JH Agro har været bygherrerådgiver og har leveret et JH MIniStrø anlæg med 525 l grundmodul, styring samt et 8 m3 påslag.
Der er pølsevogn ved stalden, og der serveres øl, vand, vin, kaffe og sødt.

http://www.jhstaldservice.dk/aaben-stald-hos-lone-lars-lunding/

JH Agro holder ferielukket i uge 29 og 30

Fra og med lørdag den 14. juli til og med søndag den 30. juli har JH Agro ferielukket. I absolutte hastesager kan du ringe på vores hovednummer 97 42 81 89, men du skal være forberedt på en vis ventetid, da der kun er meget få medarbejdere til rådighed i de 2 uger.

Vi ønsker alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser en rigtig god sommer, som forhåbentligt bliver med en god blanding af sol og regn.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør

Martin Andresen udnævnes til Salgschef og Projektleder hos JH Agro

Fokus på kvalitet og kundetilfredshed

Læse mere: http://www.jhstaldservice.dk/martin-andresen-udnaevnes-til-salgschef-og-projektleder-hos-jh-agro/

JH Agro investerer massivt i innovation

Stålsat fokus på fremtidige muligheder

Læse mere: http://www.jhstaldservice.dk/jh-agro-investerer-massivt-i-innovation/

JH Agro opnår strategisk vigtigt salg i UK 

Et marked med enormt potentiale for virksomheden

Læs mere: http://www.jhstaldservice.dk/jh-agro-opnaar-strategisk-vigtigt-salg-i-uk/

Vi ændres vores hjemmeside

I forbindelse med, at JH Staldservice A/S har ændret navn til JH Agro A/S, så arbejder vi på at ændre vores eksisterende hjemmesider, så vi fremover har én fælles hjemmeside. Det betyder, at vi indenfor 1½-2 måneder vil lancere en ny og mere moderne hjemmeside under adressen www.jhagro.com. Denne side eksisterer allerede, men har hidtil været dedikeret til vores eksportmarkeder, og derfor kun tilgængelig på engelsk, tysk og delvist fransk.

Det er et stort og tidskrævende arbejde at ændre hjemmeside, så vi håber at alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser vil bære over med, at der kan forekomme perioder, hvor vores hjemmeside måske ikke er tilgængelig. Til gengæld kan vi love, at resultatet bliver rigtigt godt, og at der fremover vil være endnu flere aktuelle historier omkring virksomheden, events og ikke mindst vores produkter.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør

Tilbud på ny styring til JH Ministrø

Ny og innovativ styring til JH MiniStrø

Med den nye generation af styring til JH MiniStrø, har JH Agro lagt vægt på højere brugervenlighed, øget fleksibilitet og helt nye anvendelsesmuligheder for landmanden.

Den nye styring kan eftermonteres på alle eksisterende JH MiniStrø anlæg, og den er vores anbefalede styring, når der skal etableres nye JH MiniStrø anlæg.

Landmanden får en lang række forbedringer og effektiviseringer, som blandt andet indbefatter et nyt skiftezone system, som muliggør op til 5 MiniStrø enheder på hvert skinnesystem, og fremover er der mulighed for at betjene anlægget via PC, mobil eller tablet.

Vi har også udviklet et nyt vejesystem, der giver præcise aflæsninger, simpel indstilling af foderkurve, og en nøjagtig registrering af foderforbruget, som let kan aflæses på det store 10” touch-display.

Vi har i høj grad lyttet til kundernes input, og omsat det til håndgribelige forbedringer i driften. For at opnå det fulde udbytte med den nye styring, så skal der dog være WIFI forbindelse med Internet adgang i stalden. Det giver også landmanden mulighed for at få fjernsupport fra JH Agro.

Indtil udgangen af august måned tilbydes vores kunder en 15 % kampagnerabat, og vi er allerede i gang med de første opgraderinger til den nye styring.

Kontakt vores salgsafdeling for nærmere information.

Tilbud på JH SmellFighter til svineproducenter med forsuringsanlæg

JH Agro A/S har fået optaget JH SmellFighter til svinestalde på Teknologilisten hos MST. Med JH SmellFighter kan du nu indregne en lugtreduktion på 51 % i svinestalden, og en ammoniakreduktion på 64 %, hvis JH SmellFighter kombineres med dit gylleforsuringsanlæg. Derfor har JH Agro valgt at køre en kampagne, med 15 % rabat på JH SmellFighter. Du kan læse mere om dette tilbud i vedlagte brev. Vi glæder os til at høre fra dig.

JH SmellFighter Tilbud

JH Agro deltager på Agromek 2018 – JH Agro is participating at Agromek 2018

Den 27.-30. november 2018 deltager JH Agro på Nordeuropas største landbrugsmesse – Agromek. Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
27-30 November 2018 JH Agro is participating at the largest agriculture exhibitions in Northern Europe – Agromek. More information to come, but make sure to book the event in your calendar already now.

https://youtu.be/27HxSllXK5A

JH Agro deltager på Euro Tier 2018 – JH Agro is participating at Euro Tier 2018

Den 13.-16. november 2018 deltager JH Agro på én af verdens førende udstillinger indenfor husdyrproduktion – Euro Tier. Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
13-16 November 2018 JH Agro is participating at one of the worlds leading trade fairs for animal production. More information to come, but make sure to book the event in your calendar already now.

https://www.eurotier.com/en/

JH Staldservice ændrer navn til JH Agro

Vi har i mange år anvendt navnet JH Staldservice på det danske hjemmemarked. JH er initialerne på firmaets grundlægger, Jørgen Hyldgård, mens ordet Staldservice har omfavnet vores væsentligste aktivitet i virksomheden. Igennem en årrække har vi opbygget en stadig stigende eksport, og her har det været umuligt at bruge ordet Staldservice, dels på grund af den danske klang, men primært fordi vi ikke tilbyder staldservice i udlandet. Derfor har alle vores udenlandske aktiviteter været samlet og markedsført under navnet JH Agro.

Vi har et stort ønske om at skabe én fælles identitet og et klart image i markedet. Det er ikke muligt med 2 firmanavne, og sågar 3 forskellige hjemmesider. Derfor har vi besluttet at ændre virksomhedens navn fra JH Staldservice A/S til JH Agro A/S, så vi fremover har det samme navn og logo i Danmark og i vores mange eksportmarkeder. Dette navneskifte er gennemført med virkning fra 1. maj 2018.

JH Agro navnet hylder stadig firmaets grundlægger og de kerneværdier, som Jørgen Hyldgård repræsenterede. Jørgen var altid kundeorienteret, korrekt og troværdig. Det er værdier, som stadig lever i virksomheden, og som vi ønsker at udvikle yderligere i de kommende år. Ordet Agro omfavner vores staldservice aktiviteter overfor danske landmænd, men det omfavner også vores produkter og serviceydelser indenfor strøning/fodring, gylleforsuring og bioenergi.

Det nye navn og logo vil blive implementeret løbende i de kommende uger og måneder. Det er blandt andet vores plan, at der skal lanceres en ny hjemmeside under navnet www.jhagro.com. Denne hjemmeside skal være mere kundeorienteret og aktiv, og der skal være en mere overskuelig præsentation af vores produkter. Dette arbejde pågår i øjeblikket, og der udsendes information når vi er ”ready for take-off” med den nye hjemmeside.

For nærmere information kontakt: Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com

 —————————————————————————————————-

NYE PRODUKTER

Vi har forhandling af førende produkter så vi kan altid tilbyde dig den løsning, du har brug for – både som enkelt- eller totalløsning. Læs mere om vore nyeste produkter og hvordan de kan anvendes her:


Smelfighter (4)Lugtreduktion med JH SmellFighter 

Den nye JH SmellFIGHTER giver en reduktion af lugten fra svinestalde på op til 55 procent i forbindelse med et staldforsuringsanlæg.
Læs mere…

images bbKvalitetsafskaller fra Streckel & Schrader
JH Staldservice A/S er blevet forhandler af afskalningsanlæg fra det tyske firma Streckel & Schrader
Læs mere…

02Kompostering af gyllefiber
Varmebehandling af fiber til strøelse i sengebåse
Læs mere…


Vi er lagerførende forhandler af:

ljmimages (3)logoer2untitled-mmmgggimages-1
logo1images (3)getimagergrehjy7ulotyeety
Øgendahl-LOGO-til-website-copy2